Katolički Kalendar

Katolički kalendar otvorite klikom na željenu godinu. Koristite katolički kalendar kako bi pronašli spomendane svetaca odnosno imendane. Nudimo jednostavno pretraživanje prema imenu. Kalendar je ažuriran prema službenom kalendaru Katoličke Crkve u Hrvatskoj.

U nastavku teksta želimo vas upoznati sa povijesti kalendara. Prvi kršćani koristili su Julijanski kalendar koji je predložio Gaj Julije Cezar 46. godine prije Krista. Izradu kalendara vodili su grčki znanstvenici koji su se istaknuli na poljima astronomije i matematike. Zanimljivo je da je ovaj kalendar ostao jako dugo u primjeni čak sve do 16. stoljeća. Ne samo da je bio dominantan u Rimskom carstvu nego i u ostalom zapadnom svijetu.

Katolički kalendar - Posljednja večera
Katolički kalendar – Posljednja večera

Papa Grgur VIII. dao je modificirati Julijanski kalendar kako bi se ispravio pomak julijanskog kalendara u odnosu na solarnu godinu. Ukratko rečeno, smanjila se prosječna duljina godine. Svijet je polako prihvatio ovaj prijedlog i modifikaciju prethodnog kalendara. Novonastali kalendar dobio je ime po svom inicijatoru i zove se Gregorijanski kalendar. Prvo su ga prihvatile katoličke države a potom protestantske zemlje kršćanskog svijeta.

Katolički kalendar temelji se na Gregorijanskom, a svaki dan vezan je na spomendane svetaca i blagdane. Višegodišnja prisutnost katoličkog kalendara u Hrvatskoj pridonijela je stvaranju narodnih izreka vezanim za vremenske prilike. Katolički kalendar mijenjao se kroz stoljeća te su se uvodila nova imena svetaca. Postojale su varijante prema hrvatskim mjestima vezane za lokalnu tradiciju – nadimci. Može se reći da se kalendar najviše mijenjao nakon drugog svjetskog rata. Informacije o kalendaru i slične zanimljivosti pratite u katoličkim tjednim novinama – Glas Koncila. zanimljivosti Svake godine izlazi printani dio katoličkog kalendara koji je najčešće na jednom listu. Kalendar prate motivi svetaca ili župa. Također kalendar često prati motive određene Crkvene Godine, te se izgled mijenja prema tome.

Sveci Katoličke Crkve
Sveci Katoličke Crkve

Reforma kalendara koju je proveo papa Grgur VIII. utjecala je na datum Uskrsa s obzirom na prethodni Julijanski kalendar. Posljednjih godina pokrenute su inicijative da se datum najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa združi u isti dan. Isusova smrt i uskrsnuće vezani su datumom Pashe. Židovi su prema svom starom kalendaru slavili Pashu u mjesecu nisana – na četrnaesti dan. Naime mjesec nisan bio je sedmim mjesec u starom židovskom kalendaru. Moglo bi se reći da odgovara našem 3. i 4. mjesecu.